Část 02 - Esperanto je jazyk s mnoha rysyEsperanto je jazyk. Je neutrální, protože nepatří žádnému národu ani zemi. Je mezinárodní a užitečné především pro komunikaci mezi lidmi z mnoha zemí. Je rovnoprávné a snáze naučitelné než národní jazyky. Vyvíjí se a žije, stejně jako jiné jazyky, a lze jím vyjádřit všechny aspekty lidského myšlení a cítění. Je relativně mladé, iniciované Ludvíkem Lazarem Zamenhofem roku 1887. Je to jedinečný, bohatý a živý jazyk, velmi oblíbený u mnoha lidí na celém světě. Esperanto ještě není moc známé, to je i důvodem pro vznik tohoto filmu.

0 komentárov:

Okomentovat